Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот с. Кутловица

14/9/2017