Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за август 2017 г.

8/9/2017