ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО УТВЪРДЕНАТА ФОРМУЛА В ОБРАЗОВАНИЕТО

5/9/2017