Заповед №РД-463/23.08.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Кутловица

23/8/2017