Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот № 97 с. Кутловица

19/7/2017