Дирекция "Бюро по труда" Дулово провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица.

13/7/2017