Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за юни 2017 г.

10/7/2017