Третиране на зелени площи за обществено ползване против кърлежи и бълхи

20/6/2017
     На 21.06.2017 г. ще се извърши третиране на зелени площи за обществено ползване против кърлежи и бълхи от 10:00 до 18:00 часа по населени места, както следва:
 
гр. Алфатар
-       зона за отдих с детски съоръжения, зелени площи пред къща-музей;
-       градски парк и площта за пазар;
-       зелени площи до Туристически център
-       зелени площи по ул. „Йордан Петров”;
-       зелени площи в кв. Попово – пред търговски обекти и спортен терен;
 
с. Алеково
-       зона за отдих и парк;
 
с. Чуковец
-       зелени площи в кметство;
-       зона за отдих;
 
с. Бистра
-       парк;
-       зона за отдих;
 
с. Васил Левски
-       зона за отдих;
 
с. Цар Асен
-       зелени площи в двора на кметство;
-       зелени площи около клуб на пенсионера;
 
с. Кутловица
-       двор на църква;
-       зелени площи около клуб на пенсионера;
 
 
Обработката ще се извърши с препарат „Бандит” с карантинен срок 24 часа.