Обява за снабдяване на населението на община Алфатар с дърва за огрев

14/6/2017