Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за май 2017 г.

9/6/2017