Обява за 43 вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен

25/5/2017