Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за април 2017 г.

10/5/2017