Обявление за изменение на КП и ПУП–ПР за "Стопанси двор" с. Чуковец

3/5/2017