Заповед №РД-203/12.04.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот №340 с. Алеково

12/4/2017