Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за февруари 2017 г.

10/3/2017