Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за януари 2017 г.

24/2/2017