Съобщение за провеждане среща на земеделските стопани в община Алфатар

20/2/2017