Обявени 88 вакантни длъжности за матроси във ВМС и 4 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров”

15/2/2017