Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за декември 2016 г.

19/1/2017