УТВЪРДЕНА Е ФОРМУЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА АЛФАТАР

29/12/2016