Актуализация на бюджета на община Алфатар към м. декември 2016 г.

15/12/2016