Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за ноември 2016 г

13/12/2016