Обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 г.

30/11/2016
Днес 30.11.2016 г. в сградата на община Алфатар кмета на общината г-жа Янка Господинова представи ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 на Община Алфатар.
На обсъждането присъстваха служители на общинската администрация и второстепенни разпоредители. Бяха обсъдени и въпроси за дейности в общината, проекти и предстоящи такива.