Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за октомври 2016 г

16/11/2016