Във връзка с извършени административни промени по проект „Независим живот за гражданите на община Алфатар”

26/8/2016