Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар към 30.09.2016 г.

28/10/2016