Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за август 2016 г.

9/9/2016