Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за юли 2016 г.

8/8/2016