Обява за инвестиционно предложение за изграждане два броя тръбни кладенци в землището на с.Кутловица, община Алфатар

8/9/2016