Обявление за изработен ПУП - ПР за имот № 17 с. Васил Левски

31/8/2016