ОБЯВИ за инвестиционно предложение по проект "Модернизиране и изграждане на улично осветление със светодиоден източник в община Алфатар"

29/8/2016