ОБЯВА за инвестиционно предложение по проект "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар"

29/8/2016