ОБЯВИ за инвестиционно предложение по проект "Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар"

29/8/2016