Процедура за издаване на разрешение за водовзимане от подземни води на имот в с. Васил Левски

27/7/2016