Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар и средства за сметка на ЕФ за второто тримесечие на 2016 г.

25/7/2016