Изтекъл срок на уведомление за инвестиционно предложение от община Алфатар

22/7/2016