Инвестиционно предложение от "Мероне-Н" ООД за изграждане на площадка за съхранение на газ

31/5/2016