Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар за първото тримесечие на 2016 г.

25/4/2016