Изработване на ПУП за нива в местността "Тухларната" гр. Алфатар

31/3/2016