ВОЙНИШКИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

31/3/2016
О Б Я В А
СЪС ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА СА ОБЯВЕНИ СЛЕДНИТЕ ВОЙНИШКИ  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
ВЪВ  ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ  СИЛИ:   89  ДЛЪЖНОСТИ В  ГАРНИЗОНИТЕ
 
БАЛЧИК,  КИЧЕВО,  ШАБЛА,  БОЖУРИЩЕ,  ВРАЖДЕБНА,  БАНКЯ,  КОСТИНБРОД,  ГРАФ ИГНАТИЕВО,  КРУМОВО,  БРАТОВО,
 ПОЛСКИ ГРАДЕЦ   И   ЧЕРНОМОРЕЦ
 Срок за подготовка на документите:   28 април и 15 май 2016 година
 
В  СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ:   50  ДЛЪЖНОСТИ В ГАРНИЗОНИТЕ
 
СОФИЯ,  БУРГАС  И   ГОРНА  МАЛИНА
Срок за подготовка на документите:   30 юни 2016 година
 
В  НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ – СОФИЯ :   29 ДЛЪЖНОСТИ 
за гвардейци: допълнителни изисквания - ръст от 175 до 185 см.
Срок за подготовка на документите:   5 май 2016 година
 
В конкурсите могат да участват момчета и момичета, със средно или висше образование,
физически здрави, притежаващи само българско гражданство, неосъденис, не по-възрастни от
32 години към датата на сключване на договор и други.
 
Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване.
 
                                      Документи се подават чрез ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА
 
Подробна информация може да се получи от:
                        -  Централно военно окръжие – www.comd.bg;
                        -  Военно окръжие Силистра – ул.”Г.С.Раковски” № 16, тел. 086/ 83-32-57;
                        -  Офис за военен отчет в общината.