ПУБЛИЧНО ИНФОРМИРАНЕ ПО ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015г. И НА СРЕДСТВА ОТ ЕС

10/3/2016
ОБЯСН. ЗАПИСКА ОТЧЕТ 31.12.2015.pdf  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ ДМА -31.12.2015.pdf  
Приложение №2 ОТЧЕТ сметки от ЕС 31.12.2015.pdf  
B3_2015_4_6901.pdf