Баланс по бюджета на община Алфатар към 31.12.2015г.

19/2/2016