Утвърдена е формулата за разпределение на средствата за финансиране на общообразователните училища на делегирани бюджети и разпределение на средствата

9/3/2016