Общо събрание на населението за обсъждане на проектобюджета на общината за 2016г.

23/11/2015