Инвестиционно предложение от „Профарм груп” ООД за „Монтаж на съоръжения, уредби и инсталации в млекопреработвателно предприятие” в гр.Алфатар

3/11/2015