ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПРОЕКТ 2015г.

16/9/2015
 
      Уважаеми жители на община Алфатар,

     Информираме Ви, че е изработен преварителен проект на общ устройствен план на община Алфатар "2015г. Всеки гражданин, който има предложения или възражения към проекта, може да ги внесе, в писмена форма, в деловодството на общината на адрес: гр.Алфатар, ул.Й.Петров № 6, в едномесечен срок от настоящата публикация.