Актуализация на капиталовите разходи на общината към юни 2015г.

5/6/2015