Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП"Атанас Йовчев" за изграждане на "Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в гр.Алфатар"

21/4/2015

Прикачени файлове