ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Алфатар, докладна записка до ОбС и мотиви към наредбата

8/4/2015