Разпределени са масивите за ползване на земеделски земи в с.Кутловица, с.Васил Левски, с.Цар Асен, с.Алеково, с.Бистра, с.Чуковец за 2015г.

14/4/2015